บทบาทของนักเพศวิทยา Sexologist ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องเพศของคู่รัก

บทบาทของนักเพศวิทยา Sexologist ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องเพศของคู่รัก

16 กุมภาพันธ์ 2023

Share on

เรื่องเพศและรสนิยมส่วนตัวเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทย โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในเรื่องเพศ คือ นักเพศวิทยา หรือ Sexologist ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือได้ยินเกี่ยวกับ นักเพศวิทยา มาก่อน

วันนี้ Talk to PEACH จะพามาเผยหมดเปลือกว่านักเพศวิทยา มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร? แล้วมีสัญญาณใดบ้างที่ชี้ว่าเราควรไปพบนักเพศวิทยา? พร้อมกับแนะนำช่องทางการขอคำแนะนำที่ทั้งสะดวกสบายและไม่น่าเขินอาย แต่จะน่าสนใจขนาดไหน มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลย

นักเพศวิทยา Sexologist คือใคร?

นักเพศวิทยา

ก่อนจะค้นหาคำตอบว่า นักเพศวิทยา ‘Sexologist’ คือใคร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? เราจะพามารู้จักกับศาสตร์ที่พวกเขาเชี่ยวชาญนั่นก็คือ เพศวิทยา (Sexology) ซึ่งเป็นสหพันธ์วิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเพศของมนุษย์และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางเพศหรือระบบสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ การร่วมเพศ ความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์ (sexual dysfunction) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted diseases) และปัญหาสุขภาพจิตจากการทารุณกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์

นักเพศวิทยา

สำหรับ นักเพศวิทยา (Sexologist) คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศวิทยา ที่ให้คำปรึกษาและรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์อย่าง กายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยาและเพศวิทยาทางคลินิก  ซึ่งจะเน้นการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่คนไข้ ครอบคลุมในด้านของสุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ นักเพศวิทยายังมีหน้าที่สำคัญ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาวะทางเพศ และการแก้ปัญหาทางเพศ เพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกาย ใจและสังคมที่ดี ในระดับบุคคลหรือระดับครอบครัว 

นักเพศวิทยา

เราจะเห็นได้ว่าขอบเขตการศึกษาของนักเพศวิทยาครอบคลุมหลายแขนง สำหรับใครที่คิดว่านักเพศวิทยา คือ นักบำบัดทางเพศ (Sex therapist) อย่างเดียว จึงไม่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากนักเพศวิทยาจะต้องมีความรู้ที่กว้างขวาง จึงจะสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องได้ โดยผู้ที่ศึกษาเป็นนักวิทยา สามารถประกอบได้หลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย อาจารย์ ผู้พัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับเพศ เป็นต้น

ความสำคัญของนักเพศวิทยา

นักเพศวิทยา

การมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุข (Healthy Sexual Life) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จและมีความสุข หากใครมีปัญหาเรื่องเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความสัมพันธ์ หรือด้านสุขภาพจิตสามารถเข้าพบ นักเพศวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ นอกจากนักเพศวิทยาจะค้นหาสาเหตุของปัญหา พร้อมให้คำแนะนำในการรักษาและหาสาเหตุได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังช่วยให้กำลังใจ และเป็นตัวกลางที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างคู่รักเพิ่มขึ้น อีกทั้งเราสามารถเข้าพบนักเพศวิทยาพร้อมคู่รัก เพื่อหาวิธีแก้ไขพร้อมกันได้ ทำให้ขั้นตอนการรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น

นักเพศวิทยา

เรียกได้ว่า นักเพศวิทยาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ สำหรับการให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านสุขภาพทางเพศ และการรักษาความสัมพันธ์ เนื่องจากช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะปัญหาทางเพศของตัวเองและค้นหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพหรืออารมณ์และจิตใจ

ชวนเช็ก! 4 สัญญาณเตือนว่าคุณควรพบนักเพศวิทยา

นักเพศวิทยา

เมื่อรู้จักหน้าที่และความสำคัญของนักเพศวิทยากันแล้ว สำหรับใครที่สงสัยว่า ตัวเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศหรือไม่? เราได้รวบรวม 4 สัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศที่พบได้บ่อย เพื่อให้เรารู้จักกับสาเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถขอคำแนะนำจาก นักเพศวิทยา เพื่อดำเนินการรักษาในขั้นตอนต่อไป 

1. ความต้องการทางเพศต่ำ

นักเพศวิทยา

ผู้ที่มีความต้องการทางเพศต่ำ คือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายกับคู่รัก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของผู้ชายหรือผู้หญิง หรือมีสาเหตุมาจากการรับประทานยาบางประเภท ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า หรือความผิดปกติทางจิตใจ ซึ่งถ้าหากมีอาการนี้ในระยะสั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ หรือส่งผลต่อความสัมพันธ์มากนัก แต่ถ้ามีความต้องการทางเพศต่ำเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้คู่รักไม่มีความสุข จนกระทบความสัมพันธ์ได้ เราจึงควรขอแนะนำกับนักเพศวิทยา เพื่อค้นหาสาเหตุและรักษาต่อไป 

2. มีปัญหาทางสรีรวิทยา

นักเพศวิทยา

ปัญหาที่มักเกิดกับผู้ชายคือ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) การหลั่งเร็ว (premature ejaculation) และปัญหาสอดอวัยวะเพศเข้าช่องคลอดไม่ได้ ส่วนปัญหาทางเพศของสาว ๆ ที่พบบ่อย คือ ช่องคลอดแห้ง ช่องคลอดหดเกร็งและอาการปวดระหว่างร่วมเพศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ นักเพศวิทยาสามารถช่วยหาสาเหตุ  พร้อมให้คำแนะนำเพื่อหาวิธีรักษาต่อไป

3. การเสพติดการมีเพศสัมพันธ์

นักเพศวิทยา

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดเรื่องเพศ จนถึงขั้นหมกมุ่นตลอดเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลง จนทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นไปอีก หากใครสงสัยว่าตนเองมีอาการนี้อยู่ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการบำบัดโดยเร็วที่สุด

4. ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้

นักเพศวิทยา

ทั้งหญิงและชายต่างก็เผชิญกับปัญหาไม่สามารถถึงจุดสุดยอดแม้จะมีความต้องการทางเพศหรือร่วมเพศกับคู่รักของตัวเอง ปัญหานี้ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณควรพบ นักเพศวิทยา (Sexologist) แล้ว

บรรยากาศของการให้คำปรึกษาไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิด!

นักเพศวิทยา

หากยังไม่เคยเข้าพบนักเพศวิทยาก็คงไม่มีทางรู้เลยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร บางคนสงสัยว่าต้องให้ Sexologist จับร่างกายไหม? หรือต้องสาธิตให้ดูหรือไม่? สบายใจได้เลยว่าตลอดการให้คำปรึกษา นักเพศวิทยาจะไม่มีการสัมผัสหรือแตะตัว (physical contact) เลย “All talk, no action” เพียงอธิบายเช่นเดียวกับการบำบัดทั่วไป หรือให้ความรู้เรื่อง Sex Education เท่านั้นเอง อย่างมากนักเพศวิทยาจะยกตัวอย่างจากแผนภาพหรือใช้ตุ๊กตาสาธิตเพื่อให้การบ้านคนไข้กลับไปฝึก

ปรึกษานักเพศวิทยาอย่างอุ่นใจได้ที่บ้านผ่าน ‘Talk to PEACH

Talk to PEACH Promo

หากคุณกำลังเผชิญปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกาย จิตใจหรือสังคม หายห่วงได้เลยเพราะแค่นั่งอยู่ที่บ้าน ใส่ชุดสบาย ๆ ก็สามารถปรึกษานักเพศวิทยา ได้

สามารถพูดคุยได้ทั้งผ่านวิดีโอคอล และแชทถาม-ตอบผ่านแอป Talk to PEACH หรือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Talk To PEACH: http://bit.ly/417az7i

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ :

น้องสาวมีกลิ่นคาว ปัญหาใหญ่ของสาว ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม!

วิธีกินยาคุม 21 เม็ด ครั้งแรก และ 28 เม็ด สำหรับมือใหม่

แหล่งอ้างอิง : 

www.britannica.com/

www.biird.co/blogs/

www.tacs.or.th/

www.thehealthsite.com/

doctor.ndtv.com/

birdsandbees.com.au/

malaysia.news.yahoo.com/

www.bumrungrad.com/

Highlight

ปัญหา LGBTQ+

ปัญหาเพศชาย

ปัญหาเพศหญิง

สุขภาพทั่วไป